Home Technika a internet Viete ako funguje počítačová sieť?

Viete ako funguje počítačová sieť?

by spravca_2020.sk

Počítačová sieť predstavuje vzájomné prepojenie počítačov s cieľom komunikovania a preposielania prostriedkov zo siete. Jednotlivé počítače sú prepojené sieťovým médiom. Tým môže byť  tienená či netienená dvojlinka, dočasný či pevný spoj cez verejnú telefónnu sieť, koaxiálny kábel alebo bezdrôtový spoj.

Čo je to server

Server predstavuje hlavný počítač na sieti, resp. stanovište prostriedkov siete. Ponúka lokálne prostriedky ďalším používateľom sieti s cieľom spoločného využívania. Takto sa vytvárajú prostriedky siete. Na to server musí byť schopný od iných používateľov siete prijímať požiadavky a vrátiť im informácie o plnení ich požiadaviek.

Sieť vznikne pri spojení mechanických, programovacích a elektrických vlastností. Tieto spojovacie súčiastky musia do seba presne zapadať kvôli tomu, aby správa siete vytvorila kompletné mechanické a elektrické spojenie. Elektrické signály na rovnakej úrovni musia byť vo všetkých prvkov siete interpretované rovnako.

Tvorcovia počítačových sietí si najprv mysleli, že správa siete mala za hlavnú úlohu zdieľať zariadenia, komplikované programové vybavenie a zabezpečenie vzdialeného prístupu na veľkých počítačoch. Toto už v dnešnej dobe nie je rozšírené, keďže existujú efektívnejšie metódy. Napr. e-mail dokáže byť poslaný na druhú stranu zemegule v priebehu niekoľkých sekúnd. Je teda pochopiteľné, že sa používa viac.

Prvky počítačových sietí

Nadriadené a podriadené počítače

Nadriadené počítače sú počítače, ku ktorým sa pripojili sieťové prostriedky. Podľa operačných systémov sa nazývajú ako sluhovia (servere), alebo nadriadení (hosty). Ďalej sa rozdeľujú na:

  • súborový server: poskytuje svoj diskový priestor ostatným účastníkom siete
  • sieťový operačný systém, poskytujúci databázový priestor ostatným účastníkom siete,
  • databázoví sluhovia založený na programovacom jazyku SQL, UNIX, či TCP/IP.

Pracovné stanice

Predstavujú počítače používateľov (klienti). Ich účelom je zostavovať požiadavky, ktoré posielajú na spracovanie sluhom. Preto nie je potrebné, aby mali rovnaké technické vybavenie ako servere, alebo hosty.

Opakovač

Taktiež známy ako repeater predstavuje základné technické zaradenie spájajúce 2 segmenty siete tej istej topológie a technológie. Predlžuje sa len dĺžka vedenia. Z oboch strán vníma všetky správy, ktoré zosilňuje a prepúšťa na druhú stranu. Nerobí nijakú filtráciu prijatých správ a všetko čo prijme z jednej strany, prepustí po zosilnení na druhú stranu.

 

 

 

 

You may also like