Home svet v roku 2020 Parlamentné voľby na Slovensku v roku 2020

Parlamentné voľby na Slovensku v roku 2020

by spravca_2020.sk

V prvom štvrťroku roku 2020 sa budú na Slovensku konať parlamentné voľby. Opäť si tak budeme voliť poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky. Aktuálne štvorročné volebné obdobie sa oficiálne skončí 5.3.2020.

Kedy sa budú konať parlamentné voľby 2020?

Presný termín konania volieb zatiaľ nie je známy. V zmysle Zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vyhladuje predseda Národnej rady, a to najneskôr 110 dní pred dňom ich konania. Ako pravdepodobný termín sa však javí dátum 29. február 2020. Voľby sa, samozrejme, budú konať v sobotu, a to od 7.00 hod. ráno do 22.00 hod. večer, kedy budú volebné miestnosti uzatvorené a začne sa počítanie hlasov.

Všeobecné informácie o parlamentných voľbách

Volebné právo na Slovensku je podľa Ústavy Slovenskej republiky všeobecné, rovné, priame a tajné. Voliť môže každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil vek 18 rokov. Každý volič môže vo voľbách hlasovať len raz, pričom každý hlas má rovnakú váhu. Vo voľbách sa volí priamo a hlasy sú odovzdávané tajne.

Pokiaľ ide o volebný systém, na Slovensku funguje systém pomerného zastúpenia. To znamená, že voličská základňa je rozdelená do volebných obvodov, z ktorých každý má približne rovnaký počet voličov. Vo volebný deň si voliči vyberajú z kandidátnych listín jednotlivých politických strán jedinú politickú stranu, pričom niektorým kandidátom tejto strany môže udeliť aj preferenčné hlasy. Na základe výsledkov volieb sú rozdeľované mandáty v Národnej rade medzi politické strany podľa toho, koľko hlasov získali vo voľbách. Politické strany teda získavajú v Národnej rade pomerné zastúpenie.

Voliť do parlamentných volieb je možné aj zo zahraničia. Voliť teda môžu aj občania Slovenska, ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí, respektíve sa v čase konania volieb zdržiavajú v zahraničí. O možnosť voliť zo zahraničia je však nutné požiadať vopred písomne.

 

 

 

You may also like