Home svet v roku 2020 Rok 2020 bude Rokom slovenského divadla

Rok 2020 bude Rokom slovenského divadla

by spravca_2020.sk

Na základe návrhu Ministerstva kultúry rozhodla vláda o tom, že rok 2020 sa bude na Slovensku niesť v znamení kultúry, konkrétne tej divadelnej. Rok 2020 sa totiž stane Rokom slovenského divadla. Investícia do súvisiacich aktivít presiahne milión eur.

Prečo práve rok 2020?

Na symbolickú oslavu slovenského divadelníctva je rok 2020 priam ideálny. Budeme si totiž pripomínať mnoho významných kultúrnych výročí. 1. marca 2020 uplynie presne sto rokov od založenia Slovenského národného divadla. Zároveň však uplynie aj 190 rokov od uvedenia prvého ochotníckeho divadelného predstavenia na Slovensku. To sa uskutočnilo už v roku 1830 v Liptovskom Mikuláši. Pripomenieme si však aj ďalšie významné jubileá, súvisiace s osobnosťami slovenskej kultúry. V roku 1920 sa narodili takí velikáni, ako herci Ctibor Filčík, Viliam Záborský, dramatik a prozaik Peter Karvaš, scénograf Ladislav Vychodil, či osobnosť slovenského baletu Eva Jaczová.

Čo prinesie Rok slovenského divadla

V návrhu Ministerstva kultúry SR sa uvádza, že cieľom je „upozorniť na umeleckú tvorbu a úspechy domácich tvorcov, na nezastupiteľnú úlohu divadla v dejinách Slovákov a ich kultúry a zároveň prezentovať divadlo ako prostredie, v ktorom sa zachovávajú a rozvíjajú tradície, humánne posolstvá, kultúrne dedičstvo národa a talent jeho príslušníkov.“

V roku 2020 sa tak môžeme tešiť na zvýšenú aktivitu nielen slovenských divadelných scén, ale tiež profesionálnych aj neprofesionálnych umeleckých súborov, vydavateľstiev, teatrologických pracovísk a umeleckých škôl. Podporované budú nielen celonárodné, ale aj regionálne podujatia. Cieľom je však aj vznik aktivít, ktoré budú rok 2020, ako Rok slovenského divadla, presahovať. A to napríklad vznik rôznych odborných publikácií z tejto oblasti, expozícií, či divadelných inscenácií.

Pre všetkých záujemcov a fanúšikov slovenského divadelníctva bude sprevádzkovaná webová stránka pre Rok slovenského divadla. Tá bude informovať o celom projekte a oznamovať všetky chystané podujatia, a to v slovenskom, aj anglickom jazyku.

 

 

You may also like