Home Dobré rady Pracovné oblečenie nielen ako prostriedok ochrany zdravia

Pracovné oblečenie nielen ako prostriedok ochrany zdravia

by spravca_2020.sk
Pracovné oblečenie nielen ako prostriedok ochrany zdravia

Pracovné oblečenie je nevyhnutné pre mnohé profesie. Odevy určené pre daný obor sú vyrábané s ohľadom na náročnosť pracovného prostredia. Bez pracovného oblečenia by bolo ohrozené zdravie zamestnancov a zároveň aj imidž firmy. Pracovné odevy sa podľa profesie skladajú z rôznych častí. Vhodne vybrané odevy pomáhajú zamestnancovi vykonávať prácu efektívnejšie a bezpečnejšie.

Pracovné oblečenie sa rozdeľuje do kategórií

Nutnosť zabezpečiť zamestnancom pracovné oblečenie určujú zákony. V zákonníku práce sú presne definované jednotlivé ochranné pomôcky s ohľadom na danú pracovnú pozíciu. Podľa náročnosti vykonávanej práce sa pracovné odevy rozdeľujú do rôznych kategórií. Nižšie kategórie odevov sú určené pre profesie, pri ktorých existuje len veľmi nízke riziko zranenia. Patria sem napríklad pracovníci v obchodoch. Pracovné odevy v tomto prípade neslúžia na ochranu, ale na odlíšenie sa napr. podľa oddelení. Vyššie kategórie oblečenia chránia pracovníkov pred porezaním, odretím alebo pôsobením chemikálií. Pracovné oblečenie sa skladá z viacerých častí a jeho súčasťou je tiež pracovná obuv, ochranné pomôcky ako prilby, rukavice či okuliare. Medzi najviac preferované kúsky pracovných odevov patria kombinézy, montérky, tričká, košele, pracovné mikiny a bundy. Firmy, ktoré o svojich zamestnancov naozaj dbajú, dodávajú pracovníkom napríklad aj ponožky, šály či čapice.

Pracovné oblečenie tvorí celkový imidž spoločnosti

Pracovné oblečenie nie je len o ochrane zdravia pri práci. Mnohé firmy už dávno pochopili, že vďaka odevom pre zamestnancov si dokážu budovať imidž. Lepšie pôsobí murár, ktorý má moderné a čisté oblečenie ako ten, ktorý pracuje v roztrhaných montérkach. Firemné pracovné oblečenie si môžete zaobstarať presne podľa vašich požiadaviek. Znamená to, že na oblečení je možné využiť priestor pre prezentáciu firmy. Súčasťou prezentácie býva nielen meno spoločnosti, ale tiež základné kontakty alebo motto. Renomé firmy si nebudujete len pomocou vonkajších faktorov. Dôležité je tiež to, ako pôsobíte v očiach zamestnancov. Každý zamestnanec ocení pohodlné a moderné oblečenie, ktoré prispieva k jeho zvýšenému výkonu. Súčasťou zabezpečenia pracovných odevov by malo byť tiež ich čistenie a údržba. Mnohé spoločnosti riešia čistenie uniforiem a pracovného oblečenia cez firmy, ktoré poskytujú kompletný servis – oblečenie vám dajú vyrobiť, vedú jeho evidenciu a starajú sa o čistenie oblečenia.

 

 

 

You may also like